Ak-Pres Hendek Fabrikası, ERKE Sürdürülebilir Bina Tasarım danışmanlığında yürütülen süreç sonunda, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından verilen LEED Certified sertifikasını BD+C: New Construction kategorisinde almaya hak kazandı.

Enerji ve Atmosfer
Ofis alanlarının ısıtma ve soğutmasında split klima sistemleri kullanılmıştır. Fabrika alanının ısıtması için radyant ısıtıcılar bulunmaktadır. Doğal havalandırma yapılarak enerji tüketimi ciddi oranda azaltılmış ve Amerikan bina enerji performansı standardı olan ASHRAE 90.1-2007’ye göre fabrika yapısı olarak %16 gibi yüksek bir enerji maliyetinde tasarruf sağlanmıştır.
Projede ozon tabakasını incelten ve küresel ısınmayı tetikleyen kloroflorokarbon soğutucu akışkanlarını içermeyen mekanik tesisat sistemleri kullanılmıştır.
Enerji analizörleri kullanılarak üretim ekipmanlarının ve enerji yoğun sistemlerin enerji tüketimleri izlenmektedir.

Sürdürülebilir Araziler
• Proje alanı, organize sanayi bölgesi içerisinde önceden geliştirilmiş bir arazidir. OSB içerisinde olması sebebiyle hiçbir korunması gereken alan sınırı içerisinde bulunmamaktadır.
• Proje henüz inşaat aşamasına başlarken, çevreye olan etkisini en aza indirmek için erozyon ve sediment kontrol planı yapılmıştır. Bu planla birlikte inşaat alanında oluşacak toz ve kirin dışarıya çıkmamasını sağlayan tedbirler alınmıştır.
• Proje alanı OSB içerisinde olduğundan bir servis hattı mevcuttur. Bu servis hattıyla OSB çalışanlarının toplu taşıma durağına erişimi sağlanmaktadır. Bu şekilde araç kullanımından kaynaklı karbon emisyonlarının düşürülmesi hedeflenmiştir. Ayrıca bisiklet kullanımına teşvik etmek amacıyla 32 adet bisiklet park yeri girişe yakın bir şekilde konumlandırılmış ve kullanıcıları için de elverişli koşullar oluşturmak amacıyla 4 adet duş/soyunma alanı düzenlemeleri yapılmıştır.
• Düşük emisyonlu araçlar için giriş noktasına en yakın olacak şekilde 6 tane park yeri oluşturulmuştur. Bu uygulama da karbon emisyonunu azaltmak amacıyla kullanıcıları, yeni ve çevreci teknolojilere yönlendirme girişimi olarak tanımlanabilir.
• 43 araç olarak belirlenen otopark alanıyla yüksek araç yoğunluğunun önüne geçmek ve yönetmelikleri aşmamak esas alınmıştır.
• Çatıda açık renkli ve yansıtıcılığı yüksek olan malzemeler kullanılarak ısı adası etkisinin oluşmasını engellemek hedeflenmiştir.

Su Verimliliği
• Düşük debili vitrifiye armatürler ve düşük hacimli rezervuarlar kullanılarak binada %46 su tasarrufu sağlanmıştır.
• Peyzaj alanlarında su gereksinimi düşük olan bitkiler kullanılmıştır ve seyrek yoğunlukta ekim yapılmıştır. Bunun yanısıra yağmur deposunda biriktirilen su ile sulamayı karşılayarak şebeke suyundan %100 tasarruf sağlanmıştır.

İç Mekan Kalitesi
• Proje içerisinde sigara dumanının geçiş kontrolü sağlanmıştır. Bu sebeple binaların açıklıklarına ve hava emiş menfezlerine 7.5 m mesafede sigara içilmesi yasaklanmıştır. Ayrıca bu 7.5 m’lik alan içerisinde, belirlenen alanlarda ve bina içerisinde sigara içilmesinin yasak olduğunu belirten tabelalar asılması kararlaştırılmıştır.
• Yapıştırıcılar ve dolgu malzemelerinde VOC emisyonu düşük malzemeler tercih edilmiştir.
• Projenin inşaat süresince İç Mekan Hava Kalitesi Yönetim Planı uygulanarak inşaat sonrası için kaliteli bir iç hava sağlanmıştır.
• Havalandırma sisteminde ASHRAE 62.1-2007 standardına göre doğal havalandırma yapılmış ve tuvalet gibi egzoz gerekliliği olan mahallere mekanik havalandırma yapılmıştır.
• Mahal sıcaklıkları tasarımı ASHRAE 55-2004 standardına göre kullanıcı konforunu sağlayacak şekilde yapılmıştır.

Malzeme ve Kaynaklar
• Kağıt, karton, cam, plastik ve metal gibi geri dönüştürülebilir malzemelerin ayrı ayrı bölmelere ayrılmış bir atık kutusunda toplanması planlanmıştır. Bu atık kutuları bina içerisinde kolay ve eş erişilebilirlik koşulları sağlanacak şekilde yerleştirilmişlerdir. Atık yönetim planı ile bu atıkların geri dönüşüm tesisine gitme süreçleri planlanmıştır. İnşaat sırasında çıkan malzemelerin ayrıştırılması ve geri dönüşüm amacıyla kullanılması da inşaatın başında yapılan erozyon ve sedimantasyon kontrol planı dahilindedir.
• İnşaat materyalleri %20 oranında bölge içerisinden karşılanmıştır. Bu da ulaşım kaynaklı emisyona etki açısından önem arz etmektedir.

Ak-Pres Hendek Fabrikası ERKE