Yeşil bina danışmanlığı ve elektrik proje tasarımı ERKE Sürdürülebilir Bina Tasarım Danışmanlık tarafından yapılan Alpin Çorap Fabrikası, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından verilen LEED Gold sertifikasını BD+C: New Construction kategorisinde almaya hak kazandı.

Sürdürülebilir Araziler

Proje alanı Organize Sanayi Bölgesi içerisindedir ve her hangi bir doğal değere; tarım alanı, su kütlesi, korunması gereken alan vb. zarar verecebilecek bir yakınlıkta değildir. Ayrıca inşaat sırasında kirliliği önlemek, bölgeden geçen su kaynaklarının ya da hatlarının korunmasını sağlamak LEED’in önem verdiği konuların başında gelmektedir . Ek olarak erozyonu önlemek amacıyla,  önlemlerin alındığı bir plan yapılmış ve bu plana dayalı olarak  inşaat aşaması ilerlemiştir. İnşaat sırasında çıkan malzemelerin ayrıştırılması ve geri dönüşüm amacıyla kullanılması da bu plan dahilindedir.

Özel araca bağımlılığı azaltmak ve alternatif ulaşım yöntemlerini teşvik etmek karbon emisyonun azalmasına katkı sağlayacak, LEED sertifikasında önemli yer tutan konulardandır. Bu amaç kapsamında toplu taşıma olanakları önem kazanmaktadır. Proje konumu toplu taşıma olanaklarına yürüme mesafesinde olmadığı için, kullanıcılara shuttle imkanı sağlanarak toplu taşıma imkanlarına ulaşım bu şekilde gerçekleştirilmektedir.

Çevreci bir ulaşım yöntemi olan bisiklet kullanımına teşvik için ise bisiklet park yeri tasarımı ve kullanıcıların konforunu sağlamak amacıyla duş alanları oluşturmak projede dikkat edilen konulardandır. Alpin Çorap Fabrikası projesinde kullanıcı sayısının %5’i kadar bisiklet park yeri tasarlanmıştır. Bu doğrultuda 40 adet bisiklet park yeri ile 32 adet kadın ve erkek kullanıcılar için ayrı duş alanları ve 8 adet soyunma odası oluşturulmuştur.

Kullanıcılar için bina girişlerine en yakın alanda konumlandırılan 6 adet, yalnızca düşük emisyonlu araçların parkı için ayrılmış özel araç park imkanı sağlanmıştır. Bunun sebebi, düşük emisyonlu araç kullanımının teşvik edilmesi ve karbon emisyonun azaltılmasına katkıda bulunmaktır. Ayrıca toplam otopark sayısı da yönetmelikleri aşmayacak şekilde belirlenmiştir ve paylaşımlı araçların kullanımı için 5 adet park yeri ayrılmıştır.

Isı adası etkisini azaltmak amacıyla ise, çatıda ve proje alanındaki sert zeminde açık renkli materyal kullanılmıştır.

Su Verimliliği

Su verimliliği sürdürülebilirlik açısından en önemli ve dikkate alınması gereken konulardandır. Bu amaçla iç mekanlarda su tasarrufunu sağlamak için, düşük debili vitrifiye armatürler ve düşük hacimli rezervuarlar tercih edilmiştir. Bu şekilde binada %45 su tasarrufu sağlanmıştır.

Peyzaj alanlarında  yerel ve sulama ihtiyacı olmayan bitkiler kullanılarak sulamadan %100 verim sağlanmaktadır.

Enerji ve Atmosfer

Projede ozon tabakasını incelten ve küresel ısınmayı tetikleyen kloroflorokarbonları (CFCs) içermeyen soğutuculara sahip ısıtma, soğutma ve havalandırma (HVAC) sistemleri kullanılmıştır. Isıtma ve soğutma ihtiyacı chiller ve kazan sistemleriyle karşılanmıştır. Isı geri kazanımlı klima santralleriyle bina havalandırması sağlanmaktadır. ERKE danışmanlığında yürütülen enerji verimliliği çalışmaları sonucunda toplam %30 civarında enerji ve maliyet tasarrufu elde edilmiştir. Temel seviye test ve devreye alma kapsamında mekanik planlar tasarım aşamasından itibaren incelenip, proje ihtiyacına göre sistem tasarımlarının yapılması ve uygulama sonrası devreye alınması sağlanarak, işletme maliyetinde düşüş hedeflenmiştir. Aydınlatma, priz ve mekanik yükler (ısıtma, soğutma, havalandırma vb.) ayrı ayrı enerji ölçüm cihazları ile ölçülerek her sistemin enerji tüketimi izlenebilmektedir. Dolayısıyla enerji tüketim takibi bina enerji yönetimine katkı sağlayarak ekstra enerji tasarruf imkanları sunacaktır.

Malzeme ve Kaynaklar

Projede kullanılan inşaat materyalleri %30 oranında geri dönüştürülmüş içeriğe sahiptir. Ayrıca %50 oranındaki inşaat malzemesi de bölge içerisinden karşılanmıştır ve bu da malzeme taşımasıyla oluşan ulaşımdan kaynaklı kirliliği azaltma açısından önemli bir uygulamadır.

İç Hava Mekan Kalitesi

İç mekan hava kalitesi kapsamında, proje alanında inşaat süresince kullanılan yapıştırıcılar, boyalar ve kaplamalarda uçucu organik bileşenleri düşük malzemeler tercih edilmiştir.

Proje alanında sağlıksız hava oluşumunu engellemek amacıyla binanın açık alanlarından 7,5 m uzaklığında sigara içilmesi yasaklanmıştır ve ayrı bir yerde sigara içme alanı oluşturulmuştur. Sigara içmenin yasaklandığı bölgelerde tabelalarla kullanıcıların farkındalığı sağlanmıştır.

Projenin inşaat süresince İç Mekan Hava Kalitesi Yönetim Planı uygulanmıştır. Havalandırma sisteminde ASHRAE 62.1-2007 standardına göre minimum havalandırma değerleri belirlenerek tasarım yapılmıştır. Yoğun kullanılan alanlarda CO2 sensörü yerleştirilerek, kullanıcılara ortamın CO2 seviyesini takip etme imkânı tanınmıştır. İç mekan hava kalitesi göz önünde bulundurularak havalandırma sistemlerinde F7 tip filtre kullanılmıştır. Bina kullanıcılarına, termal konforunun kontrolünü sağlamalarına imkan verecek tasarım yapılmıştır. Tehlikeli gaz veya kimyasal madde içeren alanlarda (garaj, temizlik odası vb.) negatif basınçlandırma yapılarak mahal dışına kirli hava kaçışının önüne geçilmiştir. Mahal sıcaklıkları tasarımı ASHRAE 55-2004 standardına göre yapılmıştır.

Proje künyesi için tıklayınız…