Kadıköy Belediyesi tarafından hizmete açılan ,yeşil bina danışmanlığı ve elektrik proje tasarımı ERKE Sürdürülebilir Bina Tasarım Danışmanlık tarafından yapılan Bahriye Üçok Ekolojik Çocuk Yuvası,  Türkiye’ de bir ilke imza atarak en üst seviye LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) sertifikası olan LEED Platin sertifikası almaya hak kazanmıştır.

Proje ekolojik tasarımı ve sürdürülebilirlik özellikleri ile Dünya Mimarlık Festivali (WAF)’nin “Okul” kategorisi finalistlerinden oldu. Business Insider Dergisi’ nin “Dünyanın En Güzel 16 Okulu” listesinde yer alan çocuk yuvasının sürdürülebilirlik kriterleri LEED sertifika danışmanlığını yapan ERKE tarafından oluşturuldu. Bu kriterler; Sürdürülebilir Araziler, Su Verimliliği, Enerji ve Atmosfer, Malzeme ve Kaynaklar ve İç Mekan Kalitesi başlıkları altında toplandı.

Sürdürülebilir Araziler

Proje alanının çevresinde, korunması gereken herhangi bir tarım alanı, su kütlesi vb. bulunmamaktadır. Bununla beraber proje, yoğun bir yapılaşmanın gözlendiği bir alanda konumlandırılmış ve kullanıcıların proje çevresindeki temel servislerden yürüyerek faydalanması sağlanmıştır.

LEED’in önemli amaçlarından bir tanesi de bireysel araç kullanımını azaltmak ve alternatif ulaşım yöntemlerine teşvik etmektir. Bu amaç kapsamında toplu taşıma olanaklarına erişim önem arz etmektedir. Proje konumu toplu taşıma olanaklarına yakın olduğu için, araç kullanımına ihtiyaç duyulmadan yürüyerek bu servislerden faydalanılmaktadır. Ayrıca proje binasına gelecek öğrenci, ziyaretçi ve çalışanlar için shuttle imkanı sağlanacaktır. Bu sayede de ulaşımda araç kullanımından kaynaklı karbon emisyonlarının düşürülmesi hedeflenmiştir.

Bisiklet kullanımını teşvik edici uygulamalar da proje kapsamında gerçekleştirilmiş ve alternatif ulaşım kaynağı olarak kullanımının artması hedeflenmiştir. Bu sebeple kullanıcı sayısının %14’ü kadar toplam 8 adet bisiklet park yeri oluşturulmuştur. Ayrıca kullanıcıların bisiklet kullanımına teşvik olması için konforlarını arttırmak adına 2 adet duş yeri tasarlanmıştır.

Buna paralel olarak, yüksek araç yoğunluğu ihtimalinin önüne geçmek için,   yönetmelikleri aşmayacak seviyede otopark sayısı belirlenmiştir. 2 adet otopark oluşturulmuştur. Bu sayının %50’si kadar da düşük emisyonu araçlara özel park yeri ayrılmıştır ve bu araçlar için yer belirlenirken girişe en yakın alanda bulunmalarına önem verilmiştir. Böylece düşük emisyonlu araç sahibi olmanın teşvik edilmesi hedeflenmiştir.

Ayrıca yapılan yağmur suyu yönetimi kapsamında, yeşil alanların arttırılması ve yeşil çatı uygulamaları ile proje alanındaki yüzesel akış, projeden önceki haline göre %33 azaltılmıştır.

Su Verimliliği

Çevresel kaynakların korunması hedefiyle LEED’in önem verdiği bir diğer başlık ise proje alanlarında su verimliliğinin sağlanmasıdır. Su tasarruflu vitrifiye ürünlerinin kullanımı iç mekanda su verimliliği sağlanmasının en önemli adımıdır. Düşük debili vitrifiye armatürler ve düşük hacimli rezervuarlar ile iç mekanda %51 su tasarrufu sağlanmıştır.

Peyzaj alanlarında ise yapılan %63’lük su tasarrufu, sulama gereksinimi düşük olan bitkiler ve seyrek yoğunlukta ekim yapılması ile sağlanmıştır.

Enerji ve Atmosfer

Projede ozon tabakasını incelten ve küresel ısınmayı tetikleyen kloroflorokarbonları (CFCs) içermeyen soğutuculara sahip ısıtma, soğutma ve havalandırma (HVAC) sistemleri kullanılmıştır. Isıtma ihtiyacı yoğuşmalı kazanlar, soğutma ihtiyacı ise ısı pompası sistemleriyle karşılanmıştır. Bina yalıtımı ve kullanılmakta olan ekipman verimlilikleri ASHRAE 90.1-2007 standardına uygun olarak seçilmiştir. LED aydınlatma armatürleri kullanılmıştır. Projede fotovoltaik paneller kullanılarak, yıllık enerji tüketiminin %35’i bu panellerle sağlanmaktadır. ERKE danışmanlığında yürütülen enerji verimliliği çalışmaları sonucunda toplam %43 civarında enerji ve maliyet tasarrufu elde edilmiştir. Aydınlatma, priz ve mekanik yükler (ısıtma, soğutma, havalandırma vb.) ayrı ayrı enerji ölçüm cihazları ile ölçülerek her sistemin enerji tüketimi izlenebilmektedir. Dolayısıyla enerji tüketim takibi bina enerji yönetimine katkı sağlayarak ekstra enerji tasarruf imkanları sunacaktır.

Malzeme ve Kaynaklar

Proje alanında geri dönüşümü sağlamak için ortak mekanlara kağıt, karton, plastik, cam, metal toplamak amacıyla geri dönüşüm kutuları yerleştirilmiş, toplanan malzemelerin düzenli olarak geri dönüşüme gönderilmesi sağlanmıştır. Ayrıca inşaat süresince çıkan atıkların da ayrı olarak toplanıp geri dönüşüme gönderilmesi amacıyla bir plan oluşturulmuştur.

Malzeme seçiminde yerel ve geri dönüştürülmüş içeriğe sahip olanları seçmeye özen gösterilmiştir. Bu konu kapsamında inşaat malzemeleri %30 oranında bölge içerisinden karşılanmış, %30 oranında ise geri dönüştürülmüş içeriğe sahip olanlar tercih edilmiştir. Bu da ulaşım ve üretim kaynaklı emisyonunu ve doğal kaynakların tüketimini azaltma açısından önem arzetmektedir. Ayrıca yine malzeme maliyetinin %3’ü oranında hızla yenilebilir malzeme (Linolyum) kullanılarak kaynak kullanımının yol açtığı çevresel etkilerin azaltılması hedeflenmiştir.

İç Mekan Kalitesi

İç mekan kalitesi kapsamında, bina girişlerine konulan paspaslar iç mekan hava kirlilik kontrolünü sağlamak amacıyla uygulanmıştır. Tehlikeli gaz veya kimyasal madde içeren alanlarda negatif basınçlandırma yapılarak mahal dışına kirli hava kaçışının önüne geçilmiştir.

İnşaat süresince düşük “uçucu organik bileşen” (VOC) emisyonlu yapıştırıcılar, boyalar ve zemin malzemeleri kullanılmıştır. Bina içinde ve dışında sigara içilmesi yasaklanmıştır. Sigara içmenin yasak olduğunu belirten tabelalarla kullanıcıların farkındalığı sağlanmıştır.

Projenin inşaat süresince İç Mekan Hava Kalitesi Yönetim Planı uygulanmıştır. ASHRAE 62.1-2007 standardına uygun doğal havalandırma tasarımı yapılmıştır. Mahal sıcaklıkları tasarımı ASHRAE 55-2004 standardına göre yapılmıştır. Mahallerde bulunmakta olan termostatlar ile beraber bina kullanıcıları kendi ısıl konforlarını kontrol edebilmektedirler.