E.C.A. SEREL ECOLOGIC Ürün Kataloğu 

Kıtalardan okyanuslara, göllerden akarsulara, yeraltı sularından atmosfere, mikroorganizmalardan insana ve bitkiler alemine kadar tüm canlı ve cansız varlıklar arasında düzenli bir ilişki vardır. Ancak son 30- 35 yıl içinde dünya nüfusunun hızla artması, sanayi ve teknolojinin ilerlemesi, doğal kaynakların tükenmeye başlaması bu dengeyi bozdu, bu da çevre sorunlarını gündeme getirdi ve ekoloji dünyanın geleceği için hayati bir önem kazandı.

ECOLOGIC ürünlerle yepyeni bir gelecek…

E.C.A. ve SEREL tüketiciye; ECOLOGIC ürünler adını verdiği, “doğaya ve insana saygılı” yüzlerce çeşit armatür, vitrifiye, gömme rezervuar ve klozet kapaklarından oluşan çok geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. E.C.A. ve SEREL, geliştirdiği ECOLOGIC ürünler ile yenilenemeyen doğal kaynakları korumayı hedefleyen bir yaklaşımla doğa dostu teknolojilerle tüketiciyi buluşturuyor. Kalitesiyle yıllarca beraberliği misyon edinen E.C.A ve SEREL, doğaya saygılı ve Hygiene Plus ürünlerini topladığı bu ECOLOGIC Ürün Kataloğu’nda da dünyanın gelecekte de aynı ekolojik yapıda olmasını hedeflediği yaklaşımını devam ettiriyor.

E.C.A. ve SEREL, yaşamın sürdürülebilirliğinin doğal kaynakların sürdürülebilirliğine bağlı olduğunu biliyor. Ve 65 yıldır, çevre ve gelecek bilinciyle, üretim sürecinden itibaren, yenilenemeyen doğal kaynak tüketimini en aza indirerek enerji ve hammadde tasarrufunu teşvik eden ürünler tasarlıyor. Geliştirilen ürünlerde su tasarrufu standart bir uygulama olarak benimseniyor, geliştirilen teknolojiler ve tasarımlar bu doğrultuda şekillendiriliyor. SEREL markalı tüm vitrifiye ürünleri ise “Hygiene Plus” teknolojisiyle üretimden tüketime sağlıklı ve doğaya saygılı seramik sağlık gereçlerini fiyat farkı gözetilmeksizin tüketicinin beğenisine sunuyor. Tüm bu ürünlere ECOLOGIC Ürün Kataloğu’nda ulaşmak mümkün.

Hijyen değil; “Hygiene Plus”

SEREL, tüm segmentlerdeki ürünlerinde, Hygiene Plus teknolojisini kullanıyor. Yani tüm segmentlerdeki SEREL’ler Hygiene Plus özelliği sayesinde maksimum temizlik ve maksimum tasarrufu bir arada sunuyor. Hygiene Plus özelliği sayesinde yüzeyler kir tutmuyor; banyolar kolayca temizlenirken aynı zamanda hijyenik koruma da sağlanıyor. Güvenilir temizliğe kavuşturan yeni nesil Hygiene Plus teknolojisi su ve deterjan kullanımını da en aza indiriyor. Böylelikle hem tasarruf sağlıyor, hem de kimyasal kullanımı azaldığından doğayı koruyor. Ayrıca bu teknoloji için SEREL fiyat farkı uygulamıyor. Üstelik kullanıcılar ömür boyu bu özellikten yararlanabiliyor.

E.C.A., Hygiene Plus kaplama teknolojisi ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyor. Nano teknoloji ile üretilen özel hijyen kaplama sayesinde, artık armatürlerde de hijyen güvenliğini yaşayacaksınız.

Neden Yeşil Binalar?

Dünyamız, hızla su kıtlığına doğru ilerlerken harcadığımız her damla su, her geçen gün önem kazanmaktadır. Yüzey alanının %70’I su olan dünya üzerinde ulaşılabilir su yalnızca %3’ü kadardır ve bu miktarın yalnızca %1’I içilebilir durumdadır.

1950’de 2.5 milyar olan dünya nüfusu 2016 yılında 7 milyara ulaşmıştır. Bu artış sınırlı olan fosil yakıtlı doğal enerji kaynaklarına olan talebi arttırarak çevre ve sağlık problemlerini ortaya çıkarmıştır. Dünya çapında sera gazı emisyonunun %35’i binalardan kaynaklanmaktadır. Bu sebeple yeşil binalar sürdürülebilir kalkınmanın başarılabilmesinde çok önemli bir rol oynamaktadırlar. Yapı sektörü için yeşil bina günümüzde alternatif değil gereklilik olarak ortaya konulmuştur. Amerikan Yeşil Binalar Konseyi’nin yaptığı araştırmaya göre, su tüketim alışkanlıklarımız bu şekilde devam ederse 2025’te her üç kişiden ikisi su kıtlığı yaşayacaktır. Günden güne artan çevre kirliliği ve küresel ısınma sebebiyle azalan tatlı suyun doğru ve verimli kullanımı ise biz tüketicilerin elindedir. Alışkanlıklarımızı değiştirmenin yanı sıra, verimli ürün tasarımları ciddi oranda su tasarrufu sağlamaktadır. Kullanıcılar, su verimli armatür ve rezervuar seçimleri ile kendi tatlı su tüketimlerini neredeyse yarı yarıya indirebilirler.

LEED almanın kolay yolu…

Su verimliliği kategorisi, LEED sertifika seviyesinin belirlenmesinde toplamda 11 puan ile %10’luk bir katkı payına sahiptir. E.C.A. armatür ve SEREL seramik sağlık gereci malzemeleri kullanımı ile ilgili bir ÖN KOŞUL ve toplamda 6 puan kazanabilecek bir KREDİ mevcuttur.

‘Tabiatı örnek alırsak asla yanılmayız’ Cicero

Ürün kataloğunu indirmek için tıklayınız.

E.C.A SEREL ECOLOGIC Ürün Kataloğu