2014030545egitim_yeniLCA Nedir? Neden Önemlidir?

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (Life Cycle Assessment, LCA) ürünlerin/proseslerin tüm çevresel etkilerini beşikten mezara (cradle-to-grave) değerlendiren bir yöntemdir. LCA’nın sistematiği ISO 14040 ve 14044 Standartları’na bağlı olarak işlemektedir. Günümüzde LCA analizleri eko-etiketleme sistemlerinin özellikle de EPD’lerin temelini oluşturmaktadır. Özellikle de yapı sektöründe oldukça önemli hale gelen LCA analizleri LEED sertifikasyon sistemlerinde de fark yaratmak açısından ön plana çıkmaya başlamıştır.

Bu Eğitime Neden Katılmalısınız?

LCA çalışmaları özel yazılımlar ile gerçekleştirilmekte olup sistemin yazılımda modellenebilmesi için öncelikle LCA konusunda bir altyapıya sahip olmak gerekmektedir. İşte bu noktada gerçekleştirilecek olan bu bir günlük eğitim ile:

  • LCA kavramını ve önemini anlayacak,
  • LCA’nın sistematiğini öğrenecek,
  • LCA’nın diğer çevre ve enerji odaklı sistemler (EPD, LEED vb.) ile ilişkisini kavrayacak ve
  • Eğitimde yapılacak etkileşimli LCA çalışması ile bu sistemi kendi proseslerinize nasıl uygulayabileceğinizi öğreneceksiniz.

Kimler katılmalı?

LCA sistemini öğrenerek kendi alanlarında uygulamak isteyen AR&GE uzmanları, ürün yöneticileri, mühendisler, akademisyenler, mimarlar ve LCA konusunda uzmanlaşmak isteyen analitik düşünme yeteneğine sahip kişiler.

Eğitimin Tanımı: Katılımcı gruplara yönelik olarak içeriği aşağıda verilen Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) konusunda 1 gün eğitim verilecektir. Eğitim 09:00 – 17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

1.     Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi ’ne Giriş (09:00- 10:30)

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Nedir?

Neden LCA?

LCA’nın Çevresel Raporlarla İlişkisi

2.     LCA’nın Metodolojisi (10:45-12:45)

Hedef ve Kapsam Tanımı

Envanter Analizleri

Etki Değerlendirmesi

LCA Yazılımları

3.     LCA ve Çevresel Ürün Beyanları (13:45-15:15)

LCA – EPD

LCA – Karbon ayak izi

LCA – LEED

4.     LCA Durum Çalışması (15:30-17:00)

Eğitim grubunun sektörüne yönelik seçilen bir ürünün LCA’sının yapılmasında izlenecek yöntemleri içeren eğitim grubuyla etkileşimli bir çalışma