Hazal_kayaHazal KAYA

Y. Mimar, LEED AP for Homes

ERKE Sürdürülebilir Bina Tasarım Danışmanlık

 

 

 

Mimarlık ve tasarım olanakları her dönemin kendi ihtiyaçlarına cevap vermek üzere güncellenip yenileniyor ve teknolojinin ilerlemesiyle yeni boyutlar kazanıyor. Son dönem mimarlık anlayışında ise analizlerin önemi gittikçe artıyor. Bu kapsamda elektrik proje tasarım ve danışmanlığı üstlenen ERKE, Ford Mühendislik Merkezi ile ilgili cephe ve günışığı analizleri ile Mesh uygulamasının projeye kattığı artı değerleri ECOTECT programı ile ortaya koyuyor.

ford_otosan_gunisigi_analizi1İklim analizi:

Türkiye genelinde enerji açısından bakıldığında soğutma için harcanan enerjinin ısıtma için harcanan enerjiden daha yüksek olduğu göz önünde tutuldu. Yaz aylarında soğutma yükünün düşürülmesi için; Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında güneş ışığının dik gelen ışınlarından yapının

korunması, böylece soğutma ihtiyacının azaltılması gerekiyor. Kış aylarında ise; cepheye düşen güneş ışığı maksimize edilmesi gerekiyor Fakat güneş ışığının açısından dolayı, bu aylarda günışığının ısıtmaya yaptığı etki daha az oluyor. Bu sebeple, enerji etkin bir tasarım için cephenin yaz aylarında korunmasının daha etkili olacağı fikrinden yola çıkıldı.

Cephe Analizi:

Projenin lokasyonu, enlem boylam bilgileri, Ford binası ve çevre yapılarının modellenmesinden sonra ilk olarak güney cephede analizler yapıldı. Analiz ile cephede mesh uygulamasının etkileri ortaya kondu . Buna göre cephedeki güneş enerjisinden kaynaklı enerji değeri farkı 100KWh değere kadar çıktı. Mesh uygulaması sayesinde binanın soğutma yükünün düşürüleceği sonucuna varıldı.

Doğal aydınlatma analizi:

Ofislerde, kaliteli aydınlatma standart değeri 500 lux’tur. 5400 lux üzeri ise kamaşmaya neden oluyor. Bu sebeple, katlardaki lux değerleri analiz edildi  ve yapının konumundan dolayı güney batıya bakan cephede özellikle mesh sayesinde bir kamaşma kontrolü sağlandığı görüldü.

ford_otosan_gunisigi_analizi2Gün ışığı analizi verileri doğrultusunda iç mekanda gün ışığı ve varlık sensörüyle kontrol edilen dim edilebilir aydınlatma sisteminin  aydınlatma enerjisinde yüksek oranda tasarruf edilebileceği tespit edildi ve tasarım

bu yönde ilerledi. Ayrıca, yine yaz aylarında cepheye vuran gün ışığının neden olacağı ısı miktarı, mesh sayesinde düşürülerek yapı soğutma yükleri azaltıldı.

Mimar: TECE mimarlık, Cem İlhan

İş veren: FORD OTOSAN

Elektrik proje Tasarım: Dilda Yaman, ERKE

Günışığı Analizi: Hazal Kaya, ERKE