HILLTOWN AVM VE OFİS

İstanbul’un merkezi bir noktasında konumlandırılmış, Hilltown AVM ve Ofis projeleri, tasarım ve inşaat sürecindeki uygulamaları ile LEED Gold sertifika almaya hak kazanmışlardır. Buradaki yer seçimi, LEED kriterlerinden birçoğuna olumlu etki etmektedir. Proje alanının daha önceden yapılaşmış bir bölge olması, yapılaşma yoğunluğu yüksek ve kullanıcıların kısa mesafe yürüyüşlerle günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek olmaları, yine aynı şekilde yürüme mesafesindeki toplu taşıma hizmetleri, LEED Sürdürülebilir Araziler kategorisindeki kazanılan puanların bir kısmını oluşturmaktadır. Bu kategoride özel araç kullanımını azaltmaya yönelik uygulamalardan otopark alanlarının azaltılması, alternatif ulaşım yöntemlerine teşvik amacıyla; bisiklet park alanlarının oluşturulması, düşük emisyonlu ve paylaşımlı araçlar için girişlere en yakın noktalarda park alanlarının oluşturulması yapılan diğer uygulamalardandır.

Hilltown Ofis ve AVM verimli vitrifiye armatürler tercih edilmiştir ve iki projede de %47’lik su verimliliği sağlanmıştır. Dış mekanda,  düşük su ihtiyacı olan bitkilerden oluşan peyzaj tasarımı ve verimli sulama yöntemleri ile peyzaj sulamasında %60 verimlilik sağlanmıştır.

Her iki projede de tüm boya ve kaplamalarda, yapıştırıcılarda, zemin malzemelerinde düşük emisyonlu ürünler kullanılmıştır. Ayrıca yerel ve geri dönüştürülmüş içeriğe sahip ürünler yine her iki projede de kullanılmıştır. Projelerde dikkate alınan bir diğer önemli konu ise atık yönetimidir. Öncelikle inşaat sürecinde çıkan atıkların yönetilmesi için bir plan oluşturulmuş ve bu plan kapsamında hareket edilerek inşaattan çıkan atıkların %77’sinin geri dönüşümü sağlanmıştır. Atık yönetimi ile bir de işletme sürecinde çıkabilecek atık miktarları belirlenerek, toplama noktaları oluşturulmuştur.

Hilltown AVM kısmında yüksek verimlilik değerlerine sahip Isı Pompası (WSHP) sistemi ile soğutma ve ısıtma ihtiyacı karşılanmaktadır. Ofis kısmında ise 4 borulu fancoil sistemi ile iklimlendirme yapılmaktadır. Projelerde yoğuşmalı kazanlar, frekans konvertörlü pompalar ve yüksek verimlilik değerinde chiller sistemleri tercih edilerek enerji verimliliğine katkı sağlanmıştır. Havalandırma sistemi olarak ısı geri kazanımlı klima santralleri kullanılmıştır. Aydınlatma armatürü olarak verimli armatürler olan LED ürünler tercih edilmiştir. Projenin bütünü ele alındığı zaman, yapılan bir yıllık enerji simülasyonuna dayalı çalışma sonucunda, AVM’de %23,1 ve Ofis kısmında ise %23,8 enerji verimliliği sağlanmıştır. Aydınlatma, priz ve mekanik yükler (ısıtma, soğutma, havalandırma vb.) ayrı ayrı enerji ölçüm cihazları ile ölçülerek her sistemin enerji tüketimi izlenebilmektedir. Dolayısıyla enerji tüketim takibi bina enerji yönetimine katkı sağlayarak ekstra enerji tasarruf imkanları sunacaktır. Soğutucu akışkanların, küresel ısınmaya ve ozonun delinmesine olan etkisi göz önünde bulundurularak, bu etkiler en düşük olacak şekilde seçimleri yapılmıştır.

İç mekan havalandırma tasarımında, ASHRAE 62.1-2007 standardı baz alınmıştır. Mahallere verilmesi gereken taze hava miktarı hesaplanarak, kullanıcılara konforlu bir iç mekan sunmak için standardın %30 üstünde havalandırma tasarımı yapılmıştır. Tehlikeli gaz veya kimyasal madde içeren alanlarda (garaj, temizlik odası vb.) negatif basınçlandırma yapılarak mahal dışına kirli hava kaçışının önüne geçilmiştir.