Türkiye’deki ilk ve şu an itibariyle tek olan LEED Platinum sertifikalı KKB Data Center Binası, LEED gerekliliklerinin birçoğunu gerçekleştirerek Platin seviyesine ulaşmıştır.

Öncelikle tüm LEED projelerinde dikkate alınan ve puan katkısı olan yer seçimi, KKB projesinde de öncelikli konulardan olmuştur. Bilindiği üzere, doğru yer seçimi kararıyla hem direkt olarak doğanın tahrip edilmesi önlenmekte, hem de özel araç kullanımı azaltılarak hava kirliliğinde önemli bir payı olan ulaşımdan kaynaklı emisyonlar düşürülmektedir.

Yağmur suyu yönetimi de KKB projesindeki etkili uygulamalardan biri olmuştur. Geçirimli yüzeylerin artırılmasıyla yüzeysel akış miktarı azaltılmış, ayrıca yağmur suyu depolanarak rezervuarlarda ve peyzaj sulamada kullanılmıştır. Dolayısıyla peyzaj sulamasında şebekeden kullanılan su miktarı %100, iç mekanda tüketilen su miktarı da %48 azaltılmıştır.

KKB Data Center projesi özellikleri gereği oldukça yüksek kapasiteye sahip Beyaz Alan sahibidir. Beyaz Alanda tercih edilen ekipmanların tamamı enerji verimliliği göz önünde bulundurularak Energy Star sertifikasına sahiptir. Proje iklimlendirmesinde yüksek verimlilik değerlerine sahip ısıtma ve soğutma cihazlar kullanılmıştır. İklim koşullarına göre tasarlanmış olan Free Cooling sistemi ile Beyaz Alanın soğutması büyük oranda pasif olarak yapılmaktadır. Aydınlatmada yüksek enerji verimliliğine sahip LED armatürler kullanılmıştır. Yapılan bütün enerji verimliliği uygulamaları neticesinde projede %57,6 enerji verimliliği sağlanmıştır. Aydınlatma, priz ve mekanik yükler (ısıtma, soğutma, havalandırma vb.) ayrı ayrı enerji ölçüm cihazları ile ölçülerek her sistemin enerji tüketimi izlenebilmektedir. Dolayısıyla enerji tüketim takibi bina enerji yönetimine katkı sağlayarak ekstra enerji tasarruf imkanları sunacaktır.

İç mekandaki kullanıcı konforu da proje kapsamında dikkate alınan önemli başlıklardandır. Bu kapsamda; iç mekan havalandırma tasarımı ASHRAE 62.1-2007 standardına göre yapılmıştır. Yoğun kullanıcı içeren alanlara uygulanan CO2 sensörü uygulaması ile kullanıcılar mahal hava kalitesi takip edebilmektedir. Klima santrallerinde bulunan akışmetre cihazları mahal hava kalitesine göre ortama verilen taze hava miktarı otomasyon ile ayarlanmaktadır. Yapılan mimari tasarımla kullanıcıların %90’ının manzara erişimi sağlanmıştır. Ayrıca VOC (Uçucu Organik Bileşen) içeriği düşük olan malzemeler iç mekanda tercih edilmiş, dolayısıyla ortamdaki VOC miktarı standart projelere göre daha düşük seviyede tutulmuştur. Tehlikeli gaz veya kimyasal madde içeren alanlarda (garaj, temizlik odası vb.) negatif basınçlandırma yapılarak mahal dışına kirli hava kaçışının önüne geçilmiştir. Bina kullanıcılarına, termal konforunun ve aydınlatmasının kontrolünü sağlamalarına imkân verecek tasarım yapılmıştır.