Koleksiyon Mobilya, Halia Ofis Sandalyesi, İkaros ve Dilim ürünlerinden sonra Halia Bergere ürünü için de Yaşam Döngüsü Analizi yaptırarak sektöründe EPD beyanına sahip Türkiye’deki ilk ve tek firma oldu!

Koleksiyon Mobilya’nın EPD beyanlarını, Türkiye’nin LEED’e uygun tek sertifikalı malzeme platformu olan yeşil malzemelerden yükleyebilirsiniz.

Yaşam Döngüsü Analizi Nedir?

Yaşam Döngüsü Analizi, bir ürünün ham madde eldesinden başlayarak, ilgili üretim, sevkiyat, kullanım ve kullanım sonrası atık bertarafını da kapsayan evrelerin çevreye olan etkilerini değerlendiren bir yöntemdir. Amaç, kaynak ve enerji verimliliği çalışmalarının temelini oluşturacak zemini hazırlayarak çevresel etkileri azaltacak stratejileri belirleyebilmektir.

Çevresel etki faktörlerinden bazıları Küresel Isınma Potansiyeli, Ozon Tabakasındaki İncelme, Fotokimyasal Sis Oluşumu, Asidifikasyon, Ötrofikasyon, Gömülü Enerji, Su kullanımı, Yenilebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı, Toksisite, İnsan Sağlığına olan toksit etkileridir. Detaylı bilgi için tıklayınız…

EPD (Environmental Product Declaration) Nedir?

EPD, ürünün çevresel etkilerini ‘Yaşam Döngüsü Analizi’ çerçevesinde belirli etki kategorilerine göre ifşa eden belgedir. Üretici firmadan alınan verilere göre ISO 14025 standartına göre hesaplanıp hazırlanan EPD’ler UL Environment yada IBU gibi bağımsız doğrulayıcılar tarafından onaylanarak uluslararası platformlarında beyan edilir. EPD’ler Ürün Kategori Kuralları’na (PCR’ler) bağlı kalarak ürüne özel hesaplama gereksinimleri ve yöntemlerine göre geliştirilmektedir. GREENGUARD GOLD sertifikası LEED v4, BREEAM gibi uluslararası yeşil bina sertifikasyon sistemlerinde ve yönetmeliklerde belirlenen tüm emisyon ve içerik kriterlerini sağlamaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Koleksiyon Mobilya EPD-ERKE