Sera Gazı Emisyonu İzleme Planı

Sera Gazı Emisyonu İzleme Planı

Sera Gazı Emisyonu İzleme Planı ; “Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik” 25 Nisan 2012 tarih ve 28274 sayılı Resmi Gazete’de ile yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik kapsamında ulusal sera gazı emisyonlarının önemli bir kısmını teşkil eden elektrik ve buhar üretimi, çimento, demir-çelik, seramik, kireç, kağıt ve cam üretimi gibi sektörlerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının tesis seviyesinde izlenmesi sağlanacaktır.

Sera Gazı İzleme Planı ve Belgelendirme

Sera Gazı İzleme Planı, veri toplama ve veri işleme faaliyetlerinin ve bunların doğruluk kontrol sistemi de dahil olmak üzere izleme metodolojisinin detaylı, eksiksiz ve şeffaf olarak belgelendirilmesidir.

İşletmeler, sera gazı emisyon izleme planı hazırlayarak, sera gazı emisyonlarını bu plan ve Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde izlemekle yükümlüdür. İşletme, izleme planını sera gazı emisyonlarının ilk izlenmeye başladığı tarihten en az 6 ay önce onaylanmak üzere Bakanlığa göndermek zorundadır. 2014 yılı için bu süre 3 aydır. Uygun bulunmayan izleme planlarının eksikliklerinin giderilmesi için 60 gün ek süre tanınır. Bu süre içinde Bakanlıkça belirlenen şartların eksiksiz olarak yerine getirilmesi halinde, sera gazı emisyon izleme planı Bakanlıkça onaylanır. İzleme Planı, izleme yöntemleri, sıklığı ve izleme gereksinimlerini içerir. Bunlar;

  • İzlenecek olan tesis tarafından yürütülecek faaliyetler ve tesisin kendisinin tarifi;
  • Tesis dahilinde izleme ve raporlama için sorumluluklar hakkında bilgi;
  • Tesis dahilinde yürütülen her bir faaliyet için izlenecek olan emisyon kaynaklarının listesi;
  • Kullanılacak olan hesaplama veya ölçüm temelli yöntemlerin tarifi, faaliyet verileri için aşamalar, emisyon faktörleri, vs. listesi ve tarifi;
  • İzlenecek olan emisyon kaynaklarının her biri için kullanılacak olan ölçüm sistemlerinin bir tarifi ve ölçüm aletlerinin özellikleri ve tam konumu

Çalışma sonucunda aşağıdaki somut çıktılar elde edilecektir:

  • Yönetim kademesine yönelik bilgilendirici proje başlangıç toplantısı
  • “Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik”e uygun olarak hazırlanmış Sera Gazı İzleme Planı
  • Sonuç toplantısı

ERKE tarafından Kurumsal Sürdürülebilirlik üst başlığında verilen diğer hizmetler

Özet
Tarih
Makele
Sera Gazı Emisyonu İzleme Planı
Puan
51star1star1star1star1star