Sürdürülebilir Oteller

Ekin Çağlar GÖKBAŞ LEED AP ID+C,  ENV SP Environmental Engineer ERKE Sürdürülebilir Bina Tasarım Danışmanlık   Bildiğimiz gibi ülkemiz turizm açısından bir cennet. Üç yanı denizle çevrili olmasının yanı sıra, dört mevsimin de tam anlamıyla yaşandığı mükemmel bir coğrafyada yaşamaktayız. Bu yüzden turizm bizim için en önemli sektörlerden [...]

LEED ve Bina Cephe Sistemleri

Barış DAĞDEVİREN Mechanical Engineer ERKE Sürdürülebilir Bina Tasarım ve Danışmanlık     Günümüzde yapıların şekillendirilmesinde sürdürebilir ve enerji etkin bina kavramları öne çıkmaya başlamıştır. Binalarda kullanılan cephe sistemlerinde de bu kavramların etkileri hissedilebilir durumdadır. Binaların önemli bir kısmını oluşturan [...]

Yenilenebilir Enerji

Mahmut Şahin Yeşil Bina Uzmanı ERKE Sürdürülebilir Bina Tasarım Danışmanlık   Tüm dünya enerji konusunda dönüm noktasında durmakta. Enerji arzında yaygın olan uygulamalar çevre, ekonomi ve sosyal açıdan sürdürülemez bir noktaya geldi. Çözüm yolu olarak çevre dostu ve sürdürülebilir uygulamalar olan yenilenebilir enerjiye evrilme hız [...]

Tasarıma Yön Verirken LEED Interior Design and Construction Sertifikası

Ekin Çağlar GÖKBAŞ LEED AP ID+C,  ENV SP Environmental Engineer ERKE Sürdürülebilir Bina Tasarım Danışmanlık   Sürdürülebilir bina yaratmak; binanın inşa edildiği arazinin seçiminden itibaren, saha alanının, binanın ve tüm iç mekanlarının tasarımını ve inşaatını içeren oldukça kapsamlı bir süreçtir. Yeni bina tasarımlarında LEED danışmanı [...]

Yeşil Malzemeler ve İç Mekan Hava Kalitesi

Neslihan Aksoy  Y. Mimar, LEED AP BD+C Business Development Director ERKE Sürdürülebilir Bina Tasarım Danışmanlık     ARTAN ÇEVRE VE SAĞLIK PROBLEMLERİ İLE BİRLİKTE MALZEME SEÇİMİNDE ESTETİK, PERFORMANS GİBİ GELENEKSEL KAYGILARIN YANI SIRA MALZEMENİN ÇEVRESEL ETKİLERİ VE İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ YENİ BİR SEÇİM KRİTERİ OLUŞTURUYOR! [...]