LEED ve Bina Cephe Sistemleri

Barış DAĞDEVİREN Mechanical Engineer ERKE Sürdürülebilir Bina Tasarım ve Danışmanlık     Günümüzde yapıların şekillendirilmesinde sürdürebilir ve enerji etkin bina kavramları öne çıkmaya başlamıştır. Binalarda kullanılan cephe sistemlerinde de bu kavramların etkileri hissedilebilir durumdadır. Binaların önemli bir kısmını oluşturan [...]

Yenilenebilir Enerji

Mahmut Şahin Yeşil Bina Uzmanı ERKE Sürdürülebilir Bina Tasarım Danışmanlık   Tüm dünya enerji konusunda dönüm noktasında durmakta. Enerji arzında yaygın olan uygulamalar çevre, ekonomi ve sosyal açıdan sürdürülemez bir noktaya geldi. Çözüm yolu olarak çevre dostu ve sürdürülebilir uygulamalar olan yenilenebilir enerjiye evrilme hız [...]