mustafa_bey_apartmani

Mustafa Bey Apartmanı, ERKE Sürdürülebilir Bina Tasarım danışmanlığında yürütülen süreç sonunda, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından verilen LEED Gold sertifikasını BD+C: New Construction kategorisinde almaya hak kazandı.

Sürdürülebilir Araziler

Proje alanının çevresinde korunması gereken herhangi bir tarım alanı, su kütlesi vb. bulunmamaktadır. Bununla beraber, yoğun bir yapılaşmanın gözlendiği bir alanda konumlanmıştır. Ayrıca inşaat sırasında kirliliği önlemek, bölgeden geçen su kaynaklarının yada hatlarının korunmasını sağlamak, erozyonu önlemek amacıyla önlemlerin alındığı bir plan yapılmış ve bu plana dayalı olarak  inşaat aşaması ilerlemiştir.

LEED’in önemli amaçlarından bir tanesi de özel araca bağımlılığı azaltmak ve alternatif ulaşım yöntemlerini teşvik etmektir. Bu amaç kapsamında toplu taşıma olanaklarına ve temel servislere kolay erişim önem arzetmektedir. Proje konumu toplu taşıma olanaklarına ve hizmet alınabilecek temel servislere yakın olduğu için, araç kullanımına ihtiyaç duyulmadan yürüyerek bu servislerden faydalanılmaktadır. Bu sayede de ulaşımda araç kullanımından kaynaklı karbon emisyonlarının düşürülmesi hedeflenmiştir.

Bisiklet kullanımını teşvik edici uygulamalarda proje kapsamında gerçekleştirilmiş ve alternatif ulaşım kaynağı olarak kullanımının artması hedeflenmiştir. Bu sebeple kullanıcı sayısının %15’i kadar toplam 9 adet bisiklet park yeri oluşturulmuştur.

Buna paralel olarak, yüksek araç yoğunluğu ihtimalinin önüne geçmek için,   yönetmelikleri aşmayacak seviyede otopark sayısı belirlenmiştir. 27 adet toplam otopark oluşturulmuştur. Bu sayının %5’i kadar da düşük emisyonlu araçlara özel park yeri ayrılmıştır ve bu araçlar için yer belirlenirken girişe en yakın alanda bulunmalarına önem verilmiştir. Böylece düşük emisyonlu araç sahibi olmanın teşvik edilmesi hedeflenmiştir.

Projede, zemindeki 5 araçlık park yerinin dışında, otoparklar bodrum katlarda konumlandırılmıştır. Otopark alanlarınının tümünü zemine yerleştirmeyip yeşil alana yer verilerek ısı etkisini azaltmak hedeflenmiştir. Ayrıca ısı etkisini azaltmanın bir diğer yöntemi olarak çatıda  ve yeşil alan dışındaki sert zeminlerde açık renkli materyal kullanımı sağlanmıştır.

Ayrıca yapılan yeni tasarım ile proje alanındaki yüzeysel akış, projeden önceki haline göre %29 azaltılmıştır.

 

Su Verimliliği

Çevresel kaynakların korunması hedefiyle LEED’in önem verdiği bir diğer başlık ise proje alanlarında su verimliliğinin sağlanmasıdır. Su tasarruflu vitrifiye ürünlerinin kullanımı iç mekanda su verimliliği sağlanmasının en önemli adımıdır. Düşük debili vitrifiye armatürler ve düşük hacimli rezervuarlar ile iç mekanda %36 su tasarrufu sağlanmıştır.

Peyzaj alanlarında  ise yapılan %74’lük su tasarrufu, sulama gereksinimi düşük olan bitkiler ve seyrek yoğunlukta ekim ile sağlanmıştır.

 

Enerji ve Atmosfer

Projede ozon tabakasını incelten ve küresel ısınmayı tetikleyen CFC’ları içermeyen soğutuculara sahip HVAC sistemler kullanılmıştır. Isıtma ihtiyacı yoğuşmalı kazanlar, soğutma ihtiyacı ise yüksek verimli VRF sistemleriyle karşılanmıştır. Bina yalıtımı ve kullanılmakta olan ekipman verimlilikleri ASHRAE 90.1-2007 standardına uygun olarak seçilmiştir. ERKE danışmanlığında yürütülen enerji verimliliği çalışmaları sonucunda toplam %21 civarında enerji ve maliyet tasarrufu elde edilmiştir.

 

Malzeme ve Kaynaklar

Proje alanında geri dönüşümü sağlamak için ortak mekanlara kağıt, karton, plastik, cam, metal toplamak amacıyla geri dönüşüm kutuları yerleştirilmiş, toplanan malzemelerin düzenli olarak geri dönüşüme gönderilmesi sağlanmıştır. Ayrıca inşaat süresince çıkan atıkların da ayrı olarak toplanıp geri dönüşüme gönderilmesi amacıyla bir plan oluşturulmuştur.

Malzeme seçiminde yerel ve geri dönüştürülmüş içeriğe sahip olanları seçmeye özen gösterilmiştir. Bu konu kapsamında inşaat materyalleri %34 oranında bölge içerisinden karşılanmış, %30 oranında ise geri dönüştürülmüş içeriğe sahip olanlar tercih edilmiştir. Bu da ulaşım ve üretim kaynaklı emisyonu azaltma açısından önem arzetmektedir.

 

İç Mekan Kalitesi

İç mekan kalitesi kapsamında, bina girişlerine konulan paspaslar iç mekan hava kirlilik kontrolünü sağlamak amacıyla uygulanmıştır. İnşaat süresince VOC emisyonu düşük  yapıştırıcılar, boyalar ve kaplamalar kullanılmıştır. Proje alanında sağlıklıksız hava oluşumunu engellemek amacıyla binanın açık alanlarından 7.5 m uzaklığında sigara içilmesi yasaklanmıştır ve ayrı bir yerde sigara içme alanı oluşturulmuştur. Sigara içmenin yasaklandığı bölgelerde tabelalarla kullanıcıların farkındalığı sağlanmıştır.

Projenin inşaat süresince İç Mekan Hava Kalitesi Yönetim Planı uygulanmıştır. ASHRAE 62.1-2007 standardına uygun doğal havalandırma tasarımı yapılmıştır. Mahal sıcaklıkları tasarımı ASHRAE 55-2004 standardına göre yapılmıştır. Dairelerde bulunmakta olan termostatlar ile beraber bina kullanıcıları kendi ısıl konforlarını kontrol edebilmektedirler.

Ayrıca bina kullanıcılarının %99’luk manzaraya sahip olacağı şekilde bina tasarımı ve konumlandırılması yapılmıştır.

 

Proje künyesi için tıklayınız…