Park Yaşam konut projesinde ,A ve B blok olmak üzere iki blok ERKE Sürdürülebilir Bina Tasarım danışmanlığında yürütülen çalışmalar sonucunda, LEED Gold sertifika almaya hak kazanmıştır. Bu süreçte iki blokta da hemen hemen aynı uygulamalar yapılmıştır. Projenin konumu LEED açısından değerlendirildiğinde yer seçiminin direkt ya da dolaylı olarak Sürdürülebilir Araziler başlığı altındaki kredilerin kazanılmasında olumlu katkıları olmuştur. Proje alanı önceden yapılaşmış bir yerdir ve proje için yapılan yeşil alan tasarımı ile geçirimli yüzeyler artırılmış, önceki duruma göre daha yüksek oranda yağmur suyunun toprağa geçişi sağlanmıştır.

Su verimli vitrifiye armatür tercihleri ile iç mekanlarda %40 su verimliliği sağlanmıştır. Peyzaj tasarımında, sulama ihtiyacı düşük olan bitki tercihi ve verimli sulama sistemi ile dış mekan su tüketiminde %50 verimlilik sağlanmıştır.

Malzeme seçimlerinde de LEED kriterleri göz önüne alınmıştır. Kullanılan tüm yapıştırıcı ve dolgular, boya ve kaplamalarda düşük emisyonlu ürünler tercih edilmiştir. Ayrıca yerel ve geri dönüştürülmüş içeriğe sahip malzeme kullanımına da dikkat edilmiştir.

Enerji ve Atmosfer konusu başlığı altında yapılan çalışmalar kapsamında, projelerde yoğuşmalı kazanlar, frekans konvertörlü pompalar ve yüksek verimlilik değerinde split klima sistemleri tercih edilerek enerji verimliliğine katkı sağlanmıştır. Projelerde yapılan bir yıllık enerji simülasyonuna dayalı çalışma sonucunda, %21 enerji verimliliği sağlanmıştır. Aydınlatma, priz ve mekanik yükler (ısıtma, soğutma, havalandırma vb.) ayrı ayrı enerji ölçüm cihazları ile ölçülerek her sistemin enerji tüketimi izlenebilmektedir. Dolayısıyla enerji tüketim takibi bina enerji yönetimine katkı sağlayarak ekstra enerji tasarruf imkanları sunacaktır. Soğutucu akışkanların, küresel ısınmaya ve ozonun delinmesine olan etkisi göz önünde bulundurularak, bu etkiler en düşük olacak şekilde seçimleri yapılmıştır.

Projenin inşaat aşamasında da çevreye verilecek etkinin azaltılması amacıyla Erozyon ve Sedimantasyon kontrol planı çerçevesinde faaliyetler sürdürülmüştür. Ayrıca inşaat sürecinde çıkabilecek atıkların geri dönüşüm süreçlerinin yönetilmesi amacıyla Atık Yönetim Planı oluşturulmuş ve inşaattan çıkan atıkların %84’ünün geri dönüşüme gönderilmesi sağlanmıştır.

İç mekan havalandırma tasarımında, ASHRAE 62.1-2007 standardı baz alınarak doğal havalandırma tasarımı yapılmıştır. Projenin inşaat süresince İç Mekan Hava Kalitesi Yönetim Planı uygulanmıştır. Mahal sıcaklıkları tasarımı ASHRAE 55-2004 standardına göre yapılmıştır. Termal zonlarda bulunmakta olan termostatlar ile beraber bina kullanıcıları kendi ısıl konforlarını kontrol edebilmektedirler.