Promesa Levent Tower, ERKE Sürdürülebilir Bina Tasarım danışmanlığında yürütülen süreç sonunda, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından verilen LEED Gold sertifikasını BD+C: Core and Shell Development kategorisinde almaya hak kazandı.

 

Proje, konumu gereği yapılaşma yoğunluğu yüksek bir alanda olduğundan sürdürülebilirlik anlamında bir çok yönden  avantajlı bir projedir. İlk olarak, proje şehir merkezinde bulunduğundan geliştirilmemiş bir alanı ve bu alanda bulunan flora, faunayı tahrip etmemektedir ve herhangi bir su kütlesine zarar vermemektedir. Bununla beraber, kullanıcıların proje çevresindeki temel servislerden (okul, hastane, restoran, cami vb.) herhangi bir araç kullanımına gerek duymaksızın yararlanabilmesine olanak sağlar. Ayrıca proje konumu, kullanıcıların otobüs, metro vb. toplu taşıma araçlarına yürüyerek ulaşımı sağlayacak şekilde seçilmiş ve bu sayede ulaşım kaynaklı karbon emisyonlarının düşürülmesi hedeflenmiştir.

Projede, şehirleşmelerin en büyük problemi olan ısı adası etkisinin azaltılması için çatılarda ve sert peyzaj alanlarında açık renkli materyaller seçilmiş, yeşil alanlar maksimum oranda olacak şekilde tasarlanmıştır. Sert peyzaj alanlarında geçirimliliği yüksek malzemeler kullanılarak yağmur suyunun toprağa ulaşması sağlanmıştır.

Maksimum bina kullanıcı sayısının %5’i için bisiklet park yerleri tasarlanarak fosil yakıtlarla çalışan araç kullanımının azaltılması, bunun yanı sıra karbon emisyonlarının ve trafik yükünün düşürülmesi hedeflenmiştir. Ayrıca bisiklet kullanıcılarına duş ve soyunma kabini imkânı sağlanarak kullanım konforları arttırılmıştır. Bu kapsamda 49 adet bisiklet park alanı ve 8 adet duş/soyunma alanı düzenlemeleri projede yapılması planlanmıştır.

Projede, düşük emisyonlu araçların kullanımının teşvik edilmesi için, otoparklarda 19 adet düşük emisyonlu araç park yeri tasarlanmıştır. Bu alanlar girişlere en yakın ve en prestijli alanlara konumlandırılarak kullanıcıların teşvik edilmesi sağlanmıştır.

Geri dönüştürülebilir malzemeler (kağıt/karton/cam/plastik/metal) için işletme sırasında bina kullanıcılarının kolaylıkla ulaşabileceği alanlara geri dönüşüm çöp kutuları yerleştirilmesi planlanmıştır. Ayrıca bu geri dönüştürülebilir atıkların toplanması ve geri dönüşüm merkezlerine gönderilmesi için atık yönetim planı düzenlenmiştir.

Proje içerisinde sigara dumanı kontrolü sağlanması amacıyla proje saha dış alanlarında, binaların açıklıklarına ve hava emiş menfezlerine 8 m mesafede sigara içilmesi yasaklanmıştır. Ayrıca binaların ana girişlerine farkındalık yaratmak amacıyla ‘belirlenen alanlar dışında sigara içilmesi yasaktır’ ibaresi olan tabelalar asılmıştır.

İç mekan hava kirlilik kontrolünün sağlanması için, bina girişlerinde en az 3m uzunluğunda paspaslar yerleştirilmiş, bu sayede dışarıdaki toz ve kirliliğin içeri geçişinin engellenmesi amaçlanmıştır.

Projede kullanılan vitrifiye armatür ve rezervuarlar, standart değerlere oranla tasarruflu, düşük debili ve hacimli seçilmiştir. Bu sayede, standart binalara oranla iç mekan su tüketiminde %25 tasarruf edilmiştir. Bu tasarruf hem binanın maddi giderlerini hem de içme suyu tüketimini azaltmaktadır.

Peyzaj alanlarında düşük sulama ihtiyacına sahip, yüksek adaptasyonlu bitkiler seçilmiştir. Bu bitki seçimlerinin yanı sıra damlama sulama uygulaması yapılmıştır. Bu sayede peyzaj alanlarında şebeke suyundan %53 oranında tasarruf yapılmıştır.

Projede pencere açıklıkları arttırılarak düzenli olarak bulunulan mahallerin güneş ışığından maksimum oranda faydalanması sağlanmıştır. Binanın konumu, çevre yapılaşma yoğunluğu ve bina yükseklikleri, cam açıklıkları ve cam ışın geçirgenlik değerleri baz alınarak yapılan gün ışığı simulasyonuna göre %77 oranında gün ışığı sağlanmıştır.

Bu projede özellikle enerji ve atmosfer ile iç mekân hava kalitesi konularında önemli uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Projede herhangi bir şekilde CFC (Kloroflorokarbon) içeren bir soğutucu akışkan kullanılmamaktadır. Bu haliyle ozon tabakasının delinmesi ve küresel ısınma etkilerine katkı minimum düzeyde tutulmuştur.

Enerji verimliliği ile ilgili çalışmalarda ise standart değerlere göre verimli bir bina elde edildiği görülmüştür. Havalandırma sisteminde %34, mahal ısıtma ve soğutmada %78, iç aydınlatmada %5 ve dış aydınlatmada %31 oranında tasarruf sağlanmıştır.

İç mekânlarda LEED kapsamında önerilen ASHRAE 62.1-2007 standardındaki minimum havalandırma değerleri %30 oranında artırılarak mahallere taze hava beslemesi ve konforlu bir havalandırma sistem tasarımı yapılmıştır. Egzoz değerleri de ASHRAE 62.1-2007 standardında önerilen minimum değerlerin üzerinde sağlanmıştır.

Projede kullanıcıların termal konfor seviyeleri de düşünülmüş ve termal konforun sağlanması gerekli alanlarda termostat yerleşimi gerçekleştirilmektedir. Bina kullanıcılarının bireysel olarak termal konfor seviyelerini kontrol edebilmesi sağlanmıştır.

Tüm bu sürdürülebilir tasarım kriterlerine ek olarak, inşaat uygulamalarında da sürdürülebilir stratejiler izlenmiştir. Toprak erozyonunun önlenmesi, bölgeden geçen su kaynaklarının ve hatlarının korunması, toz kontrolünün sağlanması için inşaat sahasında gerekli tedbirler alınmış, inşaat aşamasında oluşan geri dönüştürülebilir atıkların geri dönüşümü sağlanmıştır. Daha sağlıklı iç mekânlar inşa edilebilmesi için, hava kanalları ve malzemeler inşaat aşamasında oluşabilecek toz, nem ve kimyasal kontaminasyonlardan korunmuştur.

Ulaşımdan kaynaklanan emisyonun azaltılması ve ham madde kaynaklarının korunması için sürdürülebilir kaynaklı malzemeler tercih edilmiştir.

Promesa Levent Tower ERKE