ERKE Sürdürülebilir Bina Tasarım ve Danışmanlık’ın yürüttüğü süreç sonunda GREENGUARD Gold belgesini alan Rigips, tüm dünyada sürdürülebilirliğe öncülük etmesiyle tanınan çok uluslu Saint-Gobain Şirketler grubunun Türkiye’deki alçı ve alçı levha ürünleri üreticisidir. Saint-Gobain ilkeleri doğrultusunda Rigips’te sürdürülebilirlik konusu, sosyal, ekonomik ve çevresel boyutlarıyla bir bütün olarak ele alınmaktadır.

Alçı, hammaddesi %100 geri dönüşebilen doğal bir maddedir. Sera gazı salınımını azaltmak ve doğal kaynakları korumak için alçı levha üretiminde geri dönüşümlü kağıt kullanılmaktadır. Doğal kaynakların sorumlu kullanımı yanında biyolojik çeşitliğin korunması konusunda da çalışmalar ve planlamalar yapan Rigips, geliştirdiği sürdürülebilir yaklaşımlarla inşaat sektöründe müşterilerine çevreye duyarlı, verimli, yenilikçi çözümler ve hizmetler sunmaktadır.

Rigips’in ürünleri UL Environment’in Amerika’daki laboratuvarlarında, 10.000’den fazla kimyasal madde testini başarı ile geçerek GREENGUARD GOLD sertifikası almıştır.

Rigips’in GREENGUARD GOLD sertifikasına sahip ürünlerini Türkiye’nin LEED’e uygun tek yeşil malzeme platformu olan yesilmalzemeler.com.tr’den yükleyebilirsiniz.

GREENGUARD GOLD Sertifikası Nedir?

İnsanlar zamanlarının % 90’ını iç mekanlarda geçirirler ve iç mekanlardaki hava kirliliği dış mekanlara oranla 2-5 kat daha yoğundur. Bu kirliliğin büyük bir kaynağı malzemelerden ve mobilyalardan salınan uçucu organik bileşiklerdir (VOC).  Bir çok kronik rahatsızlık iç mekanda solunan VOC’ler ve küf ile ilgili ilişkilendirilebilecek solunum sistemi alerjilerine neden olurlar. Bu hastalıklar insan sağlığını kalıcı olarak etkilemekle birlikte, kaynağı ortadan kaldırılsa dahi etkisi ortadan kalkmayabilir. Bunlar; alerjik rahatsızlıklar, astım ve akciğer enfeksiyonlarına karşı aşırı hassasiyet.

GREENGUARD Gold Sertifikası UL’nin (Underwriters Laboratories) bir iş birimi olan UL Environment departmanının bir parçasıdır. GREENGUARD Sertifikası, üreticilerin ve alıcıların kimyasal emisyonu düşük olan iç mekan ürünlerin belirlenmesine yardımcı olmakla birlikte, ürünlerin kullanıldığı iç ortamlarda hava kalitesinin artmasına yardımcı olur. Emisyon Testi California Department of Public Health (CDPH) Standard Method v1.1–2010 kapsamında test edilmektedir. GREENGUARD GOLD sertifikası LEED v4, BREEAM gibi uluslararası yeşil bina sertifikasyon sistemlerinde ve yönetmeliklerde belirlenen tüm emisyon ve içerik kriterlerini sağlamaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız…

ÜRÜN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

ERKE Sürdürülebilir Bina Tasarım ve Danışmanlık, ürün sürdürülebilirliği kapsamında Yaşam Döngüsü Analizi, EPD Danışmanlığı, GREENGUARD, VOC testleri gibi çok geniş yelpazede hizmetler vermektedir. LEED ve BREEAM gibi uluslararası sertifikasyon sistemlerinde gereklilik olarak ortaya konan bu sertifikalar/beyanlar/testler projelere puan katkısı sağlamaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız…