EPD (Çevresel Ürün Beyanı) Rehberi

Rigips EPD Rehberi; mimarlar, satın almacılar ve diğer genel karar vericiler için daha sağlıklı ve daha sürdürülebilir yapı uygulamaları amaçlarken, bu uygulamaların bağımsız kuruluşlar tarafından onaylı etkilerini şeffaf bir biçimde ortaya koyduğu EPD belgeleri için bir rehber hazırlamıştır. ERKE’nin tasarım ve içeriğini hazırladığı rehber, spesifik EPD’li ürünlerden oluşan duvar ve tavan sistemlerinde Saint-Gobain Grubu global vizyonunun, Rigips’in şeffaflık politikasının ve sürdürülebilir gelişim anlayışının bir parçası olarak bir EPD’nin nasıl okunduğuyla ilgili detayları içermektedir.

Rigips EPD Rehberini incelemek için tıklayınız.

EPD Hakkında

EPD Çevresel Ürün Beyanı ; (Environmental Product Declarations, EPD) ISO 14025’e göre tanımlanan bir ürünün ya da servisin ISO 14040 standardı çerçevesinde ayrıntılandırılan Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (Life Cycle Assessment – LCA) yöntemi ile değerlendirilip çevresel açıdan şeffaf bir üretim politikasına sahip olduğunu beyan eden bildirimlerdir.

Pazarlama açısından ürün kalitesinin de bir göstergesi olan bu deklarasyonlarda ürün ve ya da hizmetin çevresel performansı, ekolojik ayak izi ve emisyon değerleri incelenmekte, EPD’lerin hazırlanmasında firmadan alınan bilgilerle birlikte Ürün Sınıflandırma Kuralları (Product Category Rules-PCR) kullanılmaktadır.

Binaların sürdürülebilirliği büyük oranda kullanılan malzemelerin çevresel performansına bağlı olduğundan, EPD özellikle binaların sürdürülebilirliğinin belgelenmesi ve yeşil-sürdürülebilir malzeme kullanımı bakımından önemli olup üreticileri için çok her geçen gün daha fazla önem arz etmektedir.

Ürünlerin içeriği ve verimlilikleriyle ilgili net bilgileri sunan EPD belgeleri Yeşil Bina pazarındaki malzemeler için büyük önem taşımaktadır.

Diğer EPD referanslarımızı incelemek için tıklayınız.

Rigips EDP Rehberi