ronesans_towerRönesans Tower Binası’nın LEED Core & Shell sertifikası hedefi, projenin ön tasarımından itibaren sürece Yeşil Bina danışmanlarının dahil olmasıyla birlikte LEED Altın sertifikadan LEED Platin sertifika hedefine yükseldi. Bu hedefi sağlamak için proje ve uygulamanın tüm aşamalarında değerlendirilen estetik, verimlilik, çevresel sürdürülebilirlik, maliyet, bakım kolaylığı, esneklik, ulaşılabilirlik, fonksiyonellik ve güvenlik konuları LEED bakış açısıyla değerlendirildi. Yeşil Bina sertifikasyon sürecinin Rönesans Tower Binası’na entegre edilmesindeki süreçler şunlardır: Entegre dizayn yaklaşımı, entegre takım süreci, yenilemeli süreçler ve dizayn analiz araçları.

Başarılı bir entegre dizayn yaklaşımı için farklı bina bileşenlerinin çevreyle, birbirleriyle ve son olarak da bina performansıyla nasıl etkileşim kurdukları belirlenmeye çalışıldı. Böylece optimum bina tasarımı, malzeme ve sistem seçimleri yapılmış oldu. Entegre takım sürecinde tüm proje paydaşları aynı platformda toplanarak bina bileşenlerini farklı perspektiflerden değerlendirdiler. Böylece proje paydaşlarının birbirlerinden bağımsız olarak çalışma yaptıkları konvansiyonel proje süreci yerine bina bir bütün olarak düşünülerek tasarlandı ve uygulandı.

Şekil 1: Entegre yeşil bina sertifika süreci

Proje aşamasından itibaren en iyi uygulamaya karar verilebilmesi için sık sık toplantılar yapıldı ve farklı tasarım, malzeme ve sistem alternatifleri bütüncül yaklaşımla değerlendirildi.

Bunlara ilave olarak enerji modellemesi, gün ışığı modellemesi ve rüzgar analizleri yapılarak farklı tasarım seçenekleri değerlendirildi. Bu tarz simülasyonlar yapılarak, ilave maliyet getirmemekle birlikte, bina performansının optimizasyonu ile tasarruf edilmesi sağlandı.

En alttaki şekilde görüldüğü gibiilerleyen süreçte binanın hem LEED sertifika hedefi Altın’dan Platin’e yükseltildi, hem de sertifikanın ötesinde inovatif sistemler binada uygulandı.

Şekil 2: eQUEST modeli

Rönesans Tower Binası’nda LEED Platin sertifika hedefine ulaşabilmek için enerji ve gün ışığı simülasyonları tasarım aşamasında yapılarak sertifika için en yüksek puanların alınması sağlandı. Enerji modellemesi yapılarak kullanılması düşünülen her bir sistem ve bu sistemlere ait marka ve modeller kıyaslanarak optimum seçimler yapıldı.

Enerji modellemesi sonucunda ASHRAE 90.1-2007 standardına göre enerji maliyetinde %27’lik tasarruf sağlanarak LEED sertifikası kapsamında 10 puan kazanıldı.

 

Gün ışığı simülasyonu yapılarak da seçilen cephe ile yaşam alanlarına %78’lik gün ışığı LEED gereklilikleri içerisinde sağlandı ve 1 puan kazanıldı.

Şekil 3: Ecotect modeli

Rönesans Tower Binası için müteahhit firmalar tarafından yapılan test ve devreye alma sürecine ek olarak bağımsız bir test ve devreye alma firması inşaat sürecinden itibaren projeye dahil edildi. LEED kapsamındaki gelişmiş test ve devreye alma prosesi ile binadaki enerji tüketen sistemler için hem projeler, hem uygulamalar kontrol edildi. Ayrıca bina kullanıma açıldıktan sonra performans testleri sezonsal olarak yapılacak.