uskudar_belediyesi_hizmet_binasi_nikah_ve_spor_salonu

Yeşil bina danışmanlığı ve elektrik proje tasarımı ERKE Sürdürülebilir Bina Tasarım Danışmanlık tarafından yapılan, Üsküdar Belediyesi Hizmet Binası, Nikah ve Spor Salonu Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından verilen LEED Gold sertifikasını BD+C: New Construction kategorisinde almaya hak kazandı.

Enerji ve Atmosfer

Projede ozon tabakasını incelten ve küresel ısınmayı tetikleyen CFC’leri içermeyen soğutuculara sahip HVAC sistemler kullanılmıştır. Isıtma ve soğutma ihtiyacı yüksek verimli VRF sistemleriyle karşılanmıştır. Isı geri kazanımlı klima santralleriyle bina havalandırması sağlanmaktadır. ERKE danışmanlığında yürütülen enerji verimliliği çalışmaları sonucunda toplam %25 civarında enerji ve maliyet tasarrufu elde edilmiştir. Temel seviye test ve devreye alma kapsamında mekanik planlar tasarım aşamasından itibaren incelenip, proje ihtiyacına göre sistem tasarımlarının yapılması ve uygulama sonrası devreye alınması sağlanarak, işletme maliyetinde düşüş hedeflenmiştir. Aydınlatma, priz ve mekanik yükler (ısıtma, soğutma, havalandırma vb.) ayrı ayrı enerji ölçüm cihazları ile ölçülerek her sistemin enerji tüketimi izlenebilmektedir. Dolayısıyla enerji tüketim takibi bina enerji yönetimine katkı sağlayarak ekstra enerji tasarruf imkanları sunacaktır.

 

İç Hava Kalitesi

Bina içerisinde insan sağlığına zarar vermeyecek düşük emisyonlu yapı kimyasalları kullanılmıştır. Projenin inşaat süresince İç Mekan Hava Kalitesi Yönetim Planı uygulanmıştır. Havalandırma sisteminde ASHRAE 62.1-2007 standardına göre minimum havalandırma değerleri belirlenerek %30 arttırılmış hava debileriyle tasarım yapılmıştır. İç mekân hava kalitesi göz önünde bulundurularak havalandırma sistemlerinde F7 tip filtre kullanılmıştır. Bina kullanıcılarına, termal konforunun kontrolünü sağlamalarına imkân verecek tasarım yapılmıştır. Tehlikeli gaz veya kimyasal madde içeren alanlarda (garaj, temizlik odası vb.) negatif basınçlandırma yapılarak mahal dışına kirli hava kaçışının önüne geçilmiştir. Mahal sıcaklıkları tasarımı ASHRAE 55-2004 standardına göre yapılmıştır.

 

Sürdürülebilir Araziler

İnşaat sırasında kirliliği önlemek, bölgeden geçen su kaynaklarının yada su hatlarının korunmasını sağlamak ve toprak erozyonunu önlemek amacıyla erozyon ve sediment kontrol planı uygulanmıştır.

 •     Proje alanı tarım alanlarına, koruma altındaki canlıların yaşadığı bir bölgeye yada herhangi bir su kütlesine zarar verecek bir yakınlıkta olmamakla birlikte, yapılaşma yoğunluğu yüksek bir bölgede yer almasıyla sürdürülebilirlik açısından avantajlar taşımaktadır.
 • Projenin konumu itibariyle temel servislere ve toplu taşıma olanaklarına yakınlığı sayesinde kullanıcılar yürüyerek bu hizmetlere ulaşabilmektedir. Bu sayede ulaşımda araç kullanımından kaynaklı karbon emisyonlarının düşürülmesi hedeflenmiştir.
 • Araç kullanımından kaynaklı emisyonu ve trafik yükünü düşürmek amacıyla yapılan bir diğer uygulama ise bisiklet park yeri tasarlamak olmuştur. Ayrıca bisiklet kullanıcıları için duş ve soyunma kabinleri oluşturulmuş ve kullanım konforları arttırılmıştır. Bu sayede bina kullanıcıları bisiklet kullanımına teşvik edilmiştir.
 • Düşük Emisyonlu araçlar için özel park imkanı sağlanmış, bu park yerleri girişlere yakın şekilde konumlandırılarak, kullanıcıları teşvik etme amacı güdülmüştür. Böylece kullanıcıların çevreye duyarlı yenilikçi teknolojilere yönelmesi ve karbon emisyonunun azaltımı hedeflenmiştir.
 • Bireysel araç kullanımını azaltmak amacıyla, yönetmelikleri aşmayacak şekilde otopark sayısı belirlenmiştir.
 • Projede otopark çözümleri yer altında sağlanarak ve sert zeminlerde açık renkli kaplamalar kullanılarak ısı adası etkisini azaltmak hedeflenmiştir. Ayrıca ısı adası etkisini azaltmanın bir diğer yöntemi olarak çatıda açık renkli malzeme kullanımı sağlanmıştır.
 • Bina içerisinde sigara dumanının geçiş kontrolü sağlanmıştır. Bu sebeple binaların açıklıklarına ve hava emiş menfezlerine 7.5 m mesafede sigara içilmesi yasaklanmıştır. Ayrıca bu 7.5 m’lik alan içerisinde, belirlenen alanlarda ve bina içerisinde sigara içilmesinin yasak olduğunu belirten tabelalar asılmıştır.
 • İç mekan hava kirlilik kontrolünün sağlanması için de bina girişlerinde en az 3m uzunluğunda kalıcı paspaslar konulmuştur.

 

Su Verimliliği

 • İç mekanlarda su tasarrufunu sağlamak amacıyla su verimli vitrifiye armatürleri tercih edilerek standart bir binaya göre %51 oranında su verimliliği sağlanmış ve çatılardan toplanan yağmur suyu tuvaletlerde kullanılarak şebeke suyu tüketimi %77 oranında azaltılmıştır.
 • Peyzaj alanlarında su gereksinimi düşük olan bitkiler kullanılmıştır.

 

Malzemeler ve Kaynaklar

 • Atıkların geri dönüşümünü desteklemek amacıyla bina içerisinde geri dönüştürülebilir atıkların ayrıştırılarak toplanabimesi için atık kutuları yerleştirilmiştir.
 • İnşaat sırasında çıkan atıklarının en %75’inin geri dönüşümü sağlanmıştır.
 • İnşaat malzemelerinin en az %20’si bölge içerisinden karşılanarak ulaşımdan kaynaklanan karbon emisyonunun azaltılması hedeflenmiştir. Ve yine inşaat malzemelerinin en az %20’si geri dönüştürülmüş malzemelerden tercih edilerek hammadde kaynaklarının tahribinin azaltılması hedeflenmiştir.

 

Proje künyesi için tıklayınız…

 

uskudar_belediyesi_LEED_gold

 

uskudar_belediyesi_LEED_gold