worldwide_business_center

Worlwide Business Center, ERKE Sürdürülebilir Bina Tasarım danışmanlığında yürütülen süreç sonunda, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından verilen LEED Gold sertifikasını BD+C: New Construction kategorisinde almaya hak kazandı.

Enerji ve Atmosfer

Projede ozon tabakasını incelten ve küresel ısınmayı tetikleyen CFC’ları içermeyen soğutuculara sahip HVAC sistemler kullanılmıştır. Isıtma ihtiyacı yoğuşmalı kazanlar, soğutma ihtiyacı ise chiller ve yüksek verimli VRF sistemleriyle karşılanmıştır. ERKE danışmanlığında yürütülen enerji verimliliği çalışmaları sonucunda toplam %19 civarında enerji ve maliyet tasarrufu elde edilmiştir.

 

İç Hava Kalitesi

Yapıştırıcılar, boyalar ve kaplamalarda VOC emisyonu düşük malzemeler tercih edilmiştir. Projenin inşaat süresince İç Mekan Hava Kalitesi Yönetim Planı uygulanmıştır. Havalandırma sisteminde ASHRAE 62.1-2007 standardına göre minimum havalandırma değerleri belirlenerek %30 artırılmış hava debileriyle tasarım yapılmıştır. İç mekan hava kalitesi göz önünde bulundurularak havalandırma sistemlerinde F7 tip filtre kullanılmıştır. Mahal sıcaklıkları tasarımı ASHRAE 55-2004 standardına göre yapılmıştır.

 

worldwide_business_center

Sürdürülebilir Araziler ve İç Mekan Konforu

Proje hiçbir tarım alanı , korunması gereken özel alan sınırı ya da herhangi bir su kütlesine zarar verecek bir yakınlıkta bulunmamaktadır. Aksine yapılaşma yoğunluğu yüksek bir bölgededir bu sebeple sürdürülebilirlik açısından avantajları bulunmaktadır.

Projenin konumu itibariyle temel servislere ve toplu taşıma olanaklarına yakınlığı sayesinde kullanıcılar yürüyerek bu hizmetlere ulaşabilmektedir. Bu sayede ulaşımda araç kullanımından kaynaklı karbon emisyonlarının düşürülmesi hedeflenmiştir.

Araç kullanımından kaynaklı emisyonu ve trafik yükünü düşürmek amacıyla yapılan bir diğer uygulama ise;  kullanıcı sayısının %5’i kadar bisiklet park yeri tasarlamak olmuştur . Ayrıca bisiklet kullanıcıları için duş ve soyunma kabinleri oluşturulmuş ve  kullanım konforları arttırılmıştır. Bu sayede bina kullanıcıları bisiklet kullanımına teşvik edilmiştir. Bu kapsamda 30 adet bisiklet park alanı ve 4 adet duş/soyunma alanı düzenlemeleri yapılmıştır.

Düşük Emisyonlu araçlar için 10 adet özel araç park imkanı sağlanmış, bu park yerleri girişlere yakın şekilde konumlandırılarak, kullanıcıları teşvik etme amacı güdülmüştür. Böylece kullanıcıların çevreye duyarlı yenilikçi teknolojilere yönelmesi ve karbon emisyonunun azaltımı hedeflenmiştir.

Buna paralel olarak, yüksek araç yoğunluğu ihtimalinin önüne geçmek için, yönetmelikleri aşmayacak seviyede otopark sayısı belirlenmiştir.

Projede otopark çözümleri yer altında sağlanmış, zeminde yalnızca 5 araçlık bir otopark alanı ayrılmıştır. Geri kalan bölümde zeminde ve kat bahçelerinde yeşil alana yer verilerek ısı etkisini azaltmak hedeflenmiştir. Ayrıca ısı etkisini azaltmanın bir diğer yöntemi olarak çatıda açık renkli materyal kullanımı sağlanmıştır.

Proje içerisinde sigara dumanının geçiş kontrolü sağlanmıştır. Bu sebeple binaların açıklıklarına ve hava emiş menfezlerine 5 m mesafede sigara içilmesi yasaklanmıştır. Ayrıca bu 7.5 m’lik alan içerisinde, belirlenen alanlarda ve bina içerisinde sigara içilmesinin yasak olduğunu belirten tabelalar asılması kararlaştırılmıştır.

İç mekan hava kirlilik kontrolünün sağlanması için de bina girişlerinde en az 3m uzunluğunda kalıcı paspaslar konulmuştur.

 

worldwide_business_center_

Su Verimliliği

İç mekanlarda su tasarrufunu sağlamak amacıyla düşük debili vitrifiye armatürler ve düşük hacimli rezervuarlar tercih edilmiştir. Bu şekilde %46 su tasarrufu sağlanmıştır.

Peyzaj alanlarında su gereksinimi düşük olan bitkiler kullanılmıştır ve seyrek yoğunlukta ekim yapılmıştır. Bunun yanısıra yağmur deposunda biriktirilen su ile sulamayı karşılayarak  şebeke suyundan %100 tasarruf sağlanmıştır.

 

 

 

Malzeme ve Kaynaklar

Bina içerisinde atık malzemelerin geri dönüşümünün sağlanabilmesi için; kağıt, karton, cam, plastik ve metal malzemeler için ayrı olarak bölmelendirilmiş atık kutuları, kullanım ile ulaşımın en rahat ve kolay olduğu alanlar tespit edilerek buralara yerleştirilmiştir. Bu atıkların geri dönüşüm merkezlerine gidiş süreci için de atık yönetim planı oluşturulmuştur.

Bunun yanında inşaat sırasında kirliliği önlemek, bölgeden geçen su kaynaklarının ya da hatlarının korunmasını sağlamak, erozyonu önlemek amacıyla önlemlerin alındığı bir plan yapılmış ve bu plana dayalı olarak  inşaat aşaması ilerlenmiştir. İnşaat sırasında çıkan malzemelerin ayrıştırılması ve geri dönüşüm amacıyla kullanılması da bu plan dahilindedir.

İnşaat materyalleri %20 oranında bölge içerisinden karşılanmıştır. Bu da ulaşım kaynaklı emisyona etki açısından önem arz etmektedir.

Proje künyesi için tıklayınız…