ayca_ozlem_akan_gelmezAyça Özlem Akan Gelmez

Mimar

Yeşil Bina Danışmanı

ERKE Sürdürülebilir Bina Tasarım Danışmanlık

LEED® for Neighborhood Development

Yeşil Mahalleler (Kentsel Dönüşüm/Gelişim Alanları) Sertifikasyonu

Günümüzde kentleşmenin ve kentsel dönüşüm/ gelişimin artmasıyla kentsel hizmet kalitesi ihtiyacı artmıştır. LEED® for Neighborhood Development – Yeşil Mahalleler (Kentsel Dönüşüm/Gelişim Alanları) Sertifikasyonu Danışmanlığı hizmeti,  bu ihtiyaca kapsamında çevresel değerlerin korunması ve yaşam kalitesinin korunması için ilgili ‘sürdürülebilir kentleşme’ standartlarını projelere aktarmak için yol göstericidir.

Tüm dünyada ‘sürdürülebilir kentleşme’ hedefini oluşturan kentler; çevrenin en az düzeyde kirletildiği, kaynakların etkin ve verimli kullanıldığı, arazinin yatay değil dikey olarak kullanıldığı, kentsel hareketliliğin aza indirildiği, insan ölçeğinde ve yaşanabilir niteliğe sahip mekânsal tasarımların gerçekleştirildiği yerleşimlerdir.

Kentsel dönüşüm/ gelişim ve yeni kentleşmede daha sağlıklı, daha enerji verimli ve daha çevreci yerleşkelerin planlaması için LEED® for Neighborhood Development – Yeşil Mahalleler (Kentsel Dönüşüm/Gelişim Alanları) Sertifikasyonu Danışmanlığı hizmeti tercih edilmektedir.

Bu bağlamda LEED ND Sertifikasyonunun amacı, kentsel dönüşüm/gelişimde sürdürülebilir idealler ile düzenlenmiş kentleşme modeli ortaya çıkartarak yerleşke kullanıcılarının yaşam kalitesini arttırmaktır.

LEED ND Sertifikasının Avantajları:

·         Kentsel / bölgesel bazda sürdürülebilir, sağlıklı bir yaşam alanı, çevre etkileri azaltılmış tasarım ve enerji/ su tasarruflu bir altyapıların oluşturulmasında etkin rol oynar.

·         Sürdürülebilir stratejilerin belirlenmesini, insana ve doğaya duyarlı alanlar yaratılmasını sağlar.

·         İleriki dönemlerde proje sahasındaki binalara LEED sertifikası alınması durumunda direkt olarak %15’e kadar puan kazanımı sağlar, ayrıca mevcut sürdürülebilir sistemler ve tasarımlar sayesinde proje sahasındaki binaların yeşil bina sertifikası alması daha kolay ve daha az maliyetlidir.

·         Proje sahasının ve proje sahasındaki binaların değerini arttırır.

·         Projeye prestij kazandırır.

LEED ND Stratejileri:

LEED ND, kent ölçeğinde proje konumu seçiminden, bina ölçeğinde malzeme seçimi detayına kadar tasarım ve uygulamanın her noktasında proje ekibine destek olur.

Akıllı Konum ve Bağlantı (Smart Location and Linkage)

Proje seçimi aşamasında verimli, doğal toprakların korunmasını sağlayan, alternatif ulaşım sistemlerini destekleyen yer seçimi yapılmasına teşvik eder.

Mahalle Dokusu ve Tasarımı (Neighborhood Pattern and Design)

Yürünebilir sokak yapısı sistemini destekleyen, karma kullanımlı ve canlı mahalle düzenini destekler.

Yeşil Altyapı ve Binalar (Green Infrastructure and Buildings)

Sürdürülebilir malzeme kullanımını, mevcut ve tarihi yapıların yeniden kullanımı gibi sürdürülebilir uygulamaları teşvik ederken, enerji ve su kullanımını altyapılarda ve binalarda azaltacak tasarımları ve inşaat aktivitelerini teşvik eder.