yozgat_sehir_hastanesi

Yozgat Şehir Hastanesi, ERKE Sürdürülebilir Bina Tasarım danışmanlığında yürütülen süreç sonunda, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından verilen LEED Gold sertifikasını LEED-Healthcare v2009 kategorisinde almaya hak kazandı.

*Proje, LEED sertifikası alan İlk Şehir Hastanesi olması açısından önem taşımaktadır.

 

 

 

Sürdürülebilir Araziler

 • Yozgat Şehir Hastanesi, proje alanı seçimi yapılırken bu alanın tarım alanı, korunması gereken özel alanda ya da sınırı ya da herhangi bir su kütlesine zarar verecek bir yakınlıkta bulunmamasına özen gösterilmiştir.
 • Yozgat Şehir Hastanesi, toplu taşıma duraklarına yürüme mesafesinde olacak şekilde tasarlandığından proje kullanıcılarının toplu taşıma kullanımına teşvik edilmesi sağlanmıştır.
 • Yozgat Şehir Hastanesi’nde araç kullanımından kaynaklı emisyonu ve trafik yükünü düşürmek amacıyla yapılan bir diğer uygulama ise; kullanıcı sayısının %5’i kadar bisiklet park yeri tasarlanmasıdır. Ayrıca bisiklet kullanıcıları için duş ve soyunma kabinleri oluşturulmuş ve kullanım konforları arttırılmıştır. Bu sayede bina kullanıcıları bisiklet kullanımına teşvik edilmiştir. Bu kapsamda 170 adet bisiklet park alanı ve 20 adet duş/soyunma alanı düzenlemeleri yapılmıştır.
 • Projede otopark alanları tasarlanırken düşük emisyonlu araçlar için 58 adet özel araç park imkanı sağlanmış, bu park yerleri girişlere yakın ve prestijli noktalara konumlandırılarak kullanıcıların düşük emisyonlu araç kullanımına teşvik edilmesi sağlanmıştır. Bu sayede karbon emisyonlarının azaltılması hedeflenmiştir. Ayrıca yüksek araç yoğunluğu ihtimalinin önüne geçmek için, yönetmelikleri aşmayacak seviyede otopark sayısı belirlenmiştir.
 • Projede otoparkların büyük bir kısmı yer altında olacak şekilde tasarım yapılmıştır. Zeminde yeşil alana yer verilerek ısı etkisini azaltmak hedeflenmiştir. Ayrıca ısı etkisini azaltmanın bir diğer yöntemi olarak çatıda açık renkli materyal kullanımı sağlanmıştır.
 • Projede peyzaj tasarımı yapılırken binanın hastane fonskiyonunda oluşu göz önünde bulundurulmuştur. Peyzaj alanında, çalışanlar ve hasta/hasta yakınları için ayrılmış dinlenme alanları tasarlanmış ve bu alanlarda yapılan oturma yerleri tasarımlarının tekerlekli sandalye sahiplerinin kullanımına uygun olmasına özen gösterilmiştir.
 • Projede yağmur suyunu en iyi şekilde değerlendirmek adına çatılara düşen yağmur suları toplanmakta ve peyzaj sulamasında kullanılmaktadır. Bu sayede yağmur suyunun yüzeysel akışı azaltılmakta, yağmur suyunun yeniden toprağa kavuşması sağlanmaktadır.
 • Bunun yanında inşaat sırasında kirliliği önlemek, bölgeden geçen su kaynaklarının ya da hatlarının korunmasını sağlamak, erozyonu önlemek amacıyla önlemlerin alındığı bir plan yapılmış ve bu plana dayalı olarak inşaat aşaması ilerlenmiştir.
 • Dış aydınlatmada ASHRAE standartlarına uygun olarak LED armatürler kullanılmıştır. Işık kirliliği ve arazi sınırı dışına ışık kaçışı minimize edilmiştir.

 

yozgat_sehir_hastanesi

Su Verimliliği

 • Yozgat Şehir Hastanesi’nde iç mekanlarda su tasarrufunu sağlamak amacıyla düşük debili vitrifiye armatürler ve düşük hacimli rezervuarlar tercih edilirken aynı zamanda bina içinde tesis edilen çamaşırhane, mutfak gibi alanlarda kullanılan çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buharlı pişirici vb. su tüketen ekipmanların su verimli olmasına özen gösterilmiştir. Bu şekilde iç mekan su tüketiminde %31 su tasarrufu sağlanmıştır.
 • Projede seçilen x-ray, otoklav, sterilizatör, mr gibi medikal cihazların ve vakum sistemi, hava kompresörü gibi yapı ekipmanlarını da kapalı devre ya da susuz çalışan tipleri kullanılarak bina içinde su verimliliği arttırılmıştır.
 • Peyzaj tasarımında düşük sulama ihtiyacına sahip yerel bitkiler seçilmiş ve seyrek ekim yapılarak sulama ihtiyacı düşürülmüştür. Bunun yanında sulamadaki verimsizliklerin önüne geçebilmek için damlama sulama yöntemi kullanılmış ve sulama suyu ihtiyacının tamamı yağmur suyu ile karşılanarak %100 su verimliliği sağlanmıştır.
 • Soğutma kulesinde proses suyu, olarak şebeke suyu kullanımı azaltılmıştır.

 

Enerji ve Atmosfer

 • Yozgat Şehir Hastanesi’nde, ozon tabakasını incelten ve küresel ısınmayı tetikleyen CFC’ları içermeyen soğutuculara sahip HVAC sistemler kullanılmıştır. Ozon tabakasaının incelmesine etkisi sıfır, kürüsel ısınmaya etkisi çok az olan R134a ve R410a soğutucu akışkanları kullanılmıştır.
 • Isıtma ihtiyacı yoğuşmalı kazanlar, soğutma ihtiyacı ise su ve hava soğutmalı chillerler aracılığı ile 4 borulu fancoil sistemi ile karşılanmıştır. Isı geri kazanımlı klima santralleriyle bina havalandırması sağlanmaktadır. Sıcak su ihtiyacı solar paneller aracılığı ile karşılanmaktadır. ERKE danışmanlığında yürütülen enerji verimliliği çalışmaları sonucunda toplam %26,5 oranında enerji ve maliyet tasarrufu elde edilmiştir.
 • İleri seviye test ve devreye alma kapsamında mekanik planlar tasarım aşamasından itibaren incelenip, proje ihtiyacına göre sistem tasarımlarının yapılması ve uygulama sonrası devreye alınması sağlanarak, işletme maliyetinde düşüş hedeflenmiştir. Bina kullanıma açıldıktan 10 ay sonra yapılacak olan enerji etüdü çalışmasıyla bina işletmesinin tasarımda öngörüldüğü şekliyle yapılıp yapılmadığı ortaya konarak, uygulanabilir enerji tasarufu çalışmaları belirlenecek.
 • Aydınlatma, priz ve mekanik yükler (ısıtma, soğutma, havalandırma vb.) ayrı ayrı enerji ölçüm cihazları ile ölçülerek her sistemin enerji tüketimi izlenebilmektedir. Dolayısıyla enerji tüketim takibi bina enerji yönetimine katkı sağlayarak ekstra enerji tasarruf imkanları sunacaktır.

 

Malzeme ve Kaynaklar

 • Yozgat Şehir Hasatnesi’nde işletme sırasında oluşacak kağıt-karton-plastik-metal-cam gibi geri dönüştürülebilen atıklar için atık kutuları yerleştirilmiş, buna ek olarak da cıvalı ve elektronik atıklar için de toplama noktaları tasarlanmıştır.
 • Aynı şekilde proje inşaatı sırasında çıkan geri dönüştürülebilen atıkların da %94 oranında geri dönüşüme gönderilmesi sağlanmıştır.
 • Civa bulunduran armatürlerin yüksek ömürlü seçilmesiyle beraber civa atık yönetimi yapılmaktadır.
 • Projede yapılan malzeme seçimlerinde, malzemelerin geri dönüştürülmüş içeriğinin yüksek olması ve malzemenin yerel olmasına özen gösterilmiştir. Bu çalışmalar ışığında projede maliyetçe %50 oranında sürdürülebilir kaynaklı malzeme kullanılması sağlanmıştır.

 

 

İç Hava Kalitesi

 • Yozgat Şehir Hastanesi’nde iç mekanlara sigara dumanının geçişi engellenmiştir. Bu kapsamda bina açıklıklarına ve hava emiş menfezlerine 7.5 m mesafede sigara içilmesi yasaklanmıştır. Ayrıca bu 7.5 m’lik alan içerisinde, belirlenen alanlarda ve bina içerisinde sigara içilmesinin yasak olduğunu belirten tabelalar asılması kararlaştırılmıştır.
 • İç mekan hava kirlilik kontrolünün sağlanması ve dış kirleticilerin içeri taşınmaması için de bina girişlerinde en az 3m uzunluğunda kalıcı paspaslar konulmuştur.
 • Projede seçilen yapı kimyasalları, insan sağlığına ciddi zararı olan VOC içeriği düşük olan malzemelerden seçilmesi sağlanmıştır.
 • Projede kullanıcıların, özellikle sağlık yapılarında hastaların iyileşme süresini kısalttığı ve kullanıcılar üzerinde pozitif etkisi olduğu kanıtlanmış gün ışığı ve manzaradan maksimum oranda yararlanması sağlanmıştır. Bu çalışma ile binada gün ışığ ve manzara görmesi beklenen alanlarda %99 manzara ve %85 oranında gün ışığı sağlanmıştır.
 • Projenin inşaat süresince İç Mekan Hava Kalitesi Yönetim Planı uygulanmıştır. Havalandırma sisteminde ASHRAE 62.1-2007 standardına göre minimum havalandırma değerleri belirlenerek %30 artırılmış hava debileriyle tasarım yapılmıştır.
 • Yoğun kullancı içeren alanlara uygulanan CO2 sensörü uygulaması ile kullanıcılar mahal hava kalitesi takip edebilmektedir. Klima santrallerinde bulunan akışmetre cihazları mahal hava kalitesine göre ortama verilen taze hava miktarı otomasyon ile ayarlanmaktadır.
 • İç mekân hava kalitesi göz önünde bulundurularak havalandırma sistemlerinde F7 tip filtre kullanılmıştır.
 • Bina kullanıcılarına, termal konforunun kontrolünü sağlamalarına imkân verecek tasarım yapılmıştır.
 • Tehlikeli gaz veya kimyasal madde içeren alanlarda (garaj, temizlik odası vb.) negatif basınçlandırma yapılarak mahal dışına kirli hava kaçışının önüne geçilmiştir.
 • Mahal sıcaklıkları tasarımı ASHRAE 55-2004 standardına göre yapılmıştır.

Proje künyesi için tıklayınız…